e-arşiv

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL ‘yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi